PRAŽSKÉ SPECIALIZOVANÉ CENTRUM EEG - BIOFEEDBACK

Ověřená metoda řešení poruch učení a hyperaktivity

  • Chcete u vašeho dítěte zlepšit prospěch?
  • Chcete, aby vaše dítě udrželo déle pozornost?
  • Chcete zmírnit neklid, hyperaktivitu, roztržitost či zbrklost?
  • Chcete zlepšit chování, emoční citlivost vašeho dítěte?
  • Chcete usnadnit učení a zkrátit přípravu na školu?

Metoda EEG-Biofeedback pomáhá hravou formou zkvalitnit učení, zlepšit pozornost, prodloužit dobu schopnosti koncentrace pozornosti, odstranit potíže lehké mozkové dysfunkce (LMD),zvýšené emoční citlivosti, úzkostné poruchy, řešit hyperaktivitu, specifické poruchy učení, poruchy řeči a chování, spánku, epilepsie, chronické bolesti hlavy, prevence závislostí (drogy, alkohol, automaty).

poruchy ucení bfb

Metoda EEG – Biofeedback nabízí odstranění obtíží u těchto stavů:

  • poruchy pozornosti
  • poruchy učení
  • poruchy chování
  • hyperaktivní syndrom
  • dyslexie
  • poruchy spánku
  • úzkostné poruchy a panické ataky
  • depresivní ladění
  • tréma a napětí při výkonech
  • chronické bolesti hlavy

Poruchy učení jsou definovány jako neočekávaný a nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou nebo i nadprůměrnou.inteligencí. Je charakterizován významným opožděním v jedné nebo více oblastech učení. 

Poruchy učení lze rozdělovat do více kategorií. První skupina zahrnuje základní školní vědomosti jako jsou čtení, psaní, počítání, pravopis. V další kategorii se nachází poruchy jako jsou vytrvalost, sebekontrola, sociální způsobilost, koordinace pohybů apod. 

Poruchy učení se zpravidla objevují u dítěte po nástupu školní docházky, ale často se plně projeví, až když je vyžadována náročnější školní práce. Rodiče postižených dětí mohou vyhledat odbornou pomoc, jednou z pokrokových léčebných metod je moderní metoda EEG-Biofeedback.