PRAŽSKÉ SPECIALIZOVANÉ CENTRUM EEG - BIOFEEDBACK

Ověřená metoda řešení poruch učení a hyperaktivity

 • Chcete u vašeho dítěte zlepšit prospěch?
 • Chcete, aby vaše dítě udrželo déle pozornost?
 • Chcete zmírnit neklid, hyperaktivitu, roztržitost či zbrklost?
 • Chcete zlepšit chování, emoční citlivost vašeho dítěte?
 • Chcete usnadnit učení a zkrátit přípravu na školu?

Metoda EEG-Biofeedback pomáhá hravou formou zkvalitnit učení, zlepšit pozornost, prodloužit dobu schopnosti koncentrace pozornosti, odstranit potíže lehké mozkové dysfunkce (LMD),zvýšené emoční citlivosti, úzkostné poruchy, řešit hyperaktivitu, specifické poruchy učení, poruchy řeči a chování, spánku, epilepsie, chronické bolesti hlavy, prevence závislostí (drogy, alkohol, automaty).

poruchy ucení bfb

Metoda EEG – Biofeedback nabízí odstranění obtíží u těchto stavů:

 • poruchy pozornosti
 • poruchy učení
 • poruchy chování
 • hyperaktivní syndrom
 • dyslexie
 • poruchy spánku
 • úzkostné poruchy a panické ataky
 • depresivní ladění
 • tréma a napětí při výkonech
 • chronické bolesti hlavy

Poruchy učení jsou definovány jako neočekávaný a nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou nebo i nadprůměrnou.inteligencí. Je charakterizován významným opožděním v jedné nebo více oblastech učení. 

Poruchy učení lze rozdělovat do více kategorií. První skupina zahrnuje základní školní vědomosti jako jsou čtení, psaní, počítání, pravopis. V další kategorii se nachází poruchy jako jsou vytrvalost, sebekontrola, sociální způsobilost, koordinace pohybů apod. 

Poruchy učení se zpravidla objevují u dítěte po nástupu školní docházky, ale často se plně projeví, až když je vyžadována náročnější školní práce. Rodiče postižených dětí mohou vyhledat odbornou pomoc, jednou z pokrokových léčebných metod je moderní metoda EEG-Biofeedback.