Poruchy pozornosti

Pozornost je schopnost naměřit jí na určitou činnost v daný okamžik. Děti s poruchou pozornosti mají problémy naučit se dávat pozor, nevydrží dlouho u zadaného úkolu a mají problém se soustředit.

Poruchy pozornosti se dají rozdělit na :

1) poruchy pozornosti bez hyperaktivity (ADD) – zde

2) poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) – zde

Děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou jsou značně impulsivní, zdá se, že nepřemýšlí dříve, než jednají. Nevydrží sedět u TV programu nebo při jídle, často bývají zmatené

poruchy pozornosti

Jak mohou pomoci rodiče u dětí s poruchou pozornosti?

V první řadě je důležité si uvědomit, že chování dítěte není chybou rodiče ani jeho. Dítěti je nutné stanovit přiměřené cíle, např. můžete po dítěti požadovat sezení u stolu 5 minut a později nároky zvýšit. Hodně za dosažené cíle chvalte. Dejte dítěti možnost vybít přebytečnou energii aktivními hrami a sportem. Užitečná je pro tento účel např. trampolína.

 

Některé možnosti pomáhající při poruchách pozornosti

1) Diety – u některých dětí může dieta vést ke snížení přílišné aktivity, impulsivnosti, roztržitost.

2) Léky – děti beroucí léky bývají schopny lépe se koncentrovat. \ne všechny děti s poruchami pozornosti reagují na léky je nutné pečlivě monitorovat výsledky dítěte

3) EEG biofeedback – poruchy pozornosti patří k nejlépe léčitelným poruchám metodou eeg- biofeedback – účinná metoda na zlepšení koncentrace pozornosti, paměti a schopnosti učení nejen u dětí či dospělých s poruchou pozornosti, ale i u těch, kteří si chtějí tyto schopnosti vylepšit. Po absolvování metody eeg – biofeedback je tato schopnost trvale zlepšena. Více o metodě naleznete zde.