Dyslexie

Poruchy čtení bývají často označovány jako dyslexie. Jsou nejčastěji probíranou formou specifických poruch učení. Poruchy čtení (dyslexie), jsou definovány jako nevysvětlitelné opoždění ve čtení u dítěte s průměrnou nebo nadprůměrnou inteligencí. Poruchy čtení (dyslexie) bývají často provázeny obtížemi s pravopisem a psaním. U dítěte se často projevuje nechuť číst nahlas, problémy s rozlišováním hlásek a tendence ukazovat si při čtení na text prstem.

dyslexie cteni

Hodnocení poruch čtení (dyslexie)

Existují testy zkoumající čtení, které jsou vhodné pro psychology a učitele . Po dítěti je zpravidla vyžadováno aby nahlas přečetlo určitý text, u kterého se stupňuje obtížnost. Testy určují rychlost čtení dítěte při porovnání s děti jeho věku, dále je evidován počet chyb a sleduje se přesnost čtení. Dále bývá sledována chápavost čtení. Vše bývá porovnáváno s věkem dítěte. Jelikož řeč a čtení spolu úzce souvisí, vyskytují se často u dětí s poruchami čtení i potíže řeči. Bývá doporučena návštěva logopeda.

Vyučování dětí s poruchami čtení (dyslexií)

Nejdůležitějším prvním krokem je rozpoznání poruchy čtení (dyslexie)u dítěte. Studie ukazují, že děti, kterým se dostane adekvátní péče, dosahují výrazného zlepšení oproti předcházející době.

Jak mohou pomoci rodiče dítěti s poruchami čtení (dyslexií)?

a) je nutné vybrat čas, kdy dítě je v dobrém rozpoložení a ani on ani rodič není unaven a neruší je ostatní členové rodiny

b) je nejlepší používat knihu, která se dítěti líbí a má k ní pozitivní vztah

c) dítěti je nutné zabezpečit dobré světlo a pohodlí

d) nechte dítě ukazovat si na slova tužkou nebo prstem

e) můžete se s dítětem ve čtení střídat, protože tak obsáhnete větší část příběhu

f) někdy doporučují učitelé čtení v páru , kdy nahlas čte jeden z rodičů s dítětem zároveň

g) je dobré provádět cvičení každý den, ze začátku 5 minut, později lze prodloužit na 10-15 minut

h) přečte-li dítě slovo chybně, ale neovlivní to smysl textu, neopravujte ho. Pokud bude smysl textu ovlivněn, upozorněte ho ve vhodné pauze.

i) zdržte se negativních poznámek a hodně dítě chvalte

j) po skončení čtení si o přečteném popovídejte

Poruchy učení (dyslexie), bývají často doprovázeny poruchou pozornosti. Poruchy pozornosti velmi dobře odstraní metoda eeg – biofeedback, která je nebolestivá, pro děti zábavná , velice účinná a dosahuje trvalého efektu. Pokud se u dětí vylepší pozornost a soustřední, dosahuje dítě výrazné zlepšení i ve čtení psaní a porozumění textu.