Poruchy učení

Co jsou poruchy učení? 

Specifické poruchy učení jsou definovány jako neočekávatelný a nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou nebo i nadprůměrnou inteligencí, charakterizovaný významným opožděním v jedné, nebo více oblastech učení.


Specifické poruchy učení lze rozdělit do skupin:

1) základní školní vědomosti, čtení, psaní, pravopis, matematika aj.

2) vytrvalost, sebekontrola, sociální způsobilost, koordinace pohybů

 

Poruchy učení bývají obvykle diagnostikovány od věku 8 let, když dítě začne chodit do školy. Často se plně neprojeví, dokud není vyžadována hlubší školní práce, což je od osmi let dále.

Objevují se požadavky, aby děti s poruchou učení byly odhaleny již v předškolním věku, ale dosud se nenašel důkaz, že by dřívější záchyt vedl k lepšímu řešení.

Řecké pojmy pro formy specifických poruch učení:

dyslexie – specifická porucha čtení (neurologicky podmíněná porucha, která postihuje osvojování jazyka a jazykové procesy)

dysgrafie – specifická porucha psaní

dysortografie – specifická porucha gramatiky

dyskalkulie – specifická porucha aritmetiky

Jak časté jsou specifické poruchy učení?

Přesný počet dětí, které trpí specifickými poruchami učení není znám, musely by být vyšetřeny všechny děti v populaci. Odhaduje se, že specifickou poruchou učení je postiženo přibližně 10 % dětí. Je štěstí, že častěji se vyskytují mírné formy. Těžkou formou je postiženo přibližně 2% dětí. Chlapci jsou postiženi asi 3x častěji, než dívky.

Je důležité rozpoznat specifické poruchy učení?

Určitě ano. Pro rodiče i dítě je důležité uspokojení z vědomí, že problém je něčím známým, že to není jejich chyba, nebo chyba dítěte.

Ukazatele specifických poruch učení.

,Je považováno za zcela normální, pokud dítě zápasí se čtením, psaním a počítání v průběhu prvních 2 let ve škole. Pokud se ale trápí i po uplynutí této doby, může být postiženo specifickými poruchami učení. Také se často dítě jeví chytřejší, než ukazují jeho výsledky ve škole. Písmo dítěte bývá i přes jeho snahu velmi nečitelné, nebo nezralé. Dalším varovným signálem je, píše-li dítě správně jen pokud píše extrémně pomalu.

Poruchy učení bývají provázeny i problémy v jiných oblastech vývoje. U dítěte se může vyskytovat neohrabanost, špatná organizace, špatné soustředění a nedostatek sebekontroly. Dítě mívá problém soustředit se na jeden úkol během zadané doby. Poruchy soustředění bývají někdy vnímány jako neposednost, impulsivnost, neposlušnost, nevychovanost.

Poruchy učení bývají často doprovázeny poruchou pozornosti. Poruchy pozornosti velmi dobře odstraní metoda EEG – Biofeedback, která je nebolestivá, pro děti zábavná, velice účinná a dosahuje trvalého efektu. Pokud se u dětí vylepší pozornost a soustřední, dosahuje dítě výrazné zlepšení i ve čtení psaní a porozumění textu.