Hyperaktivita a ADHD

Syndrom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Dříve se tyto poruchy pozornosti označovaly jako lehká mozková dysfunkce (LMD)

Syndrom ADHD je porucha, v jejímž pozadí leží biologická příčina. 

U dítěte s hyperaktivitou bývají následující příznaky:

a) často bezděčně pohybuje rukama, nohama nebo se vrtí na židli

b) hyperaktivní dítě často při vyučování nebo i v jiných situacích, kdy by mělo zůstat sedět, vstává ze židle

c) hyperaktivní dítě často pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné

d) hyperaktivní dítě často bývá nepřiměřeně upovídané

e) hyperaktivní dítě často mívá potíže v klidu něco dělat

f) hyperaktivní dítě často trvale vykazuje nadměrnou motorickou aktivitu

hyperaktivni dite